Aira name meaning in urdu

Aira name meaning in urdu

آئرہ Aira name meaning in urdu is قابل عزت ، قابل احترام qabil e izat , qabil e ihatram

آئرہ
Aira
قابل عزت / قابل احترام
qabil e izat , qabil e ihatram

Leave a Comment