khwab mein isha ki namaz dekhna

khwab mein isha ki namaz dekhna

khwab mein isha ki namaz dekhna

khwab mein isha ki namaz dekhna jhooth dhokha dai fitna fasad hai aur Kabhi khwab mein Isha se Murad tasbeeh aur zikar o azkar hain,

Leave a Comment