khwab mein ghusa pe jana dekhna

khwab mein ghusa pe jana dekhna

khwab mein ghusa pe jana dekhna

khwab mein ghusa pe jana dekhna daleel hai ke izat o muratba buland hasil hoga , rehmat ilahi shamil hoge aur sadat pane ki taraf nishani hai

Leave a Comment