khwab mein jang dekhna

khwab mein jang dekhna

khwab mein jang dekhna
khwab mein jang dekhna

khwab mein jang dekhna rizq o dolat aam hone aur makhlooq ky ba aram hone ki daleel hai,

Leave a Comment