khwab mein injeel dekhna

khwab mein injeel dekhna

khwab mein injeel dekhna
khwab mein injeel dekhna

khwab mein injeel dekhna ki tabeer hai k agar koi shaksh injeel parhta hai to wo khud arai aur batil parasti ki taraf raghib ho ga be deen ho ga aur agar tez tez zabani parhta hai to aisayat mazab ikhtiyar kary ga un ka dost ho ga,

Leave a Comment