khwab mein iqrar karna

khwab mein iqrar karna

khwab mein iqrar karna
khwab mein iqrar karna

khwab mein iqrar karna ya gunahon Ka itaraf karna hasool toba ki daleel hai sharf o bulandi naseeb ho ge aur khwab mein kisi k qatal ka iqrar karna us se maafi mangna rayaasat ka hasool aur amaan ki nishani hai,

Leave a Comment