khwab mein Allah ki awaz sunna

khwab mein Allah ki awaz sunna

khwab mein Allah ki awaz sunna
khwab mein Allah ki awaz sunna

khwab mein Allah ki awaz sunna khoaf se aman paane aur apne maqsad ko ponchny ki daleel hai,

Leave a Comment