khwab mein allah hu akbar kehna

khwab mein allah hu akbar kehna

khwab mein allah hu akbar kehna
khwab mein allah hu akbar kehna

khwab mein allah hu akbar kehna khair o barkat hone , tamam mushkilat hal hone aur dushman par fatah pane ki daleel hai,

Leave a Comment