khwab mein Allah ko pukarna

khwab mein Allah ko pukarna

khwab mein Allah ko pukarna
khwab mein Allah ko pukarna

khwab mein Allah ko pukarna ghaibi madad hasil hone , Ranj o ghum door hone , shaitan aur zalimon k Shar se bachne , aur bimari se shifa paane ki daleel hai,

Leave a Comment