khwab mein Allah ka zikr karna

khwab mein Allah ka zikr karna

khwab mein Allah ka zikr karna
khwab mein Allah ka zikr karna

khwab mein Allah ka zikr karna bigray howy kaam savarne , khushaal hone aur zalim par fatah paane aur muradein poori hone ki daleel hai .

Leave a Comment